Reklamationsret i forbindelse med bilkøb

 

Her gælder købeloven


Købelovens reklamationsret gælder for bilkøb hos en bilforhandler, hvis købet er defineret som et forbrugerkøb – altså salg fra forhandler til privatperson. Reklamationsretten må ikke blive forvekslet med en garanti med omfatter fejl, der ikke er kendte men er til stede på det tidspunkt, hvor du som køber får overdraget bilen.

Sælger bærer ansvaret

De første seks måneder af reklamationsretten hedder formodningsperioden. Her skal sælger påvise, at en eventuel fejl på bilen ikke var til stede ved overdragelsen til køber. Først efter seks måneder er det købers ansvar at påvise, at fejlen var på bilen ved overdragelsestidspunktet. Læs mere om regler og rettigheder på Forbrug.dk

Klagemuligheder

Forbrugere kan klage til Ankenævn for biler, Lautrupvang 2, 2750 Ballerup, bilklage.dk, over køb og reparation af biler og til Forbrugerklagenævnet,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, forbrug.dk, over køb af udstyr og tilbehør til biler

Back to top